Insight out opstellingen 

 Een nieuw initiatief voor OPSTELLINGENWERK in ALKMAAR

Kim Janson en Simon Bakker slaan de handen ineen om hun opstellingenwerk in Alkmaar vorm te geven. Op 11 december a.s. starten zij met hun eerste opstellingenmiddag. Eén keer in de maand, telkens op zaterdagmiddag. Het vindt plaats op een unieke plek, in het Witte Kerkje, de Terp, Kerklaan 4 in Oudorp.
WIE ZIJN WIJ
Kim Janson:
Al enkele jaren richt Kim zich op lichaamsgerichte coaching. Zij kijkt en luistert net als Simon met aandacht naar de taal van het lichaam. Daar ligt voor haar de ingang om intensief met haar cliënten aan het werk te gaan. Immers ‘HET LICHAAM WEET HET.’ Door te kijken naar de beweging in en van het lichaam wordt een verhaal zichtbaar. Op die manier krijgt het lichaam een stem.
Daarnaast ontwikkelt zij zich tot systemisch coach en opsteller. Ook voelt zij zich sterk aangetrokken tot het thema ‘LEVEN EN ROUW.’ De vorm die zij daarvoor heeft gevonden is die van de ‘SHARING CIRCLE.’
Simon Bakker:
Sinds 2013 is Simon actief in het brede veld van systemische coaching, trainingen en opstellingenwerk. Zijn focus ligt op het terrein van de taal van het lichaam. Hij luistert en voelt in wat zich daarin beweegt. Door zijn bedrijfskundige achtergrond is hij ook veel te vinden bij bedrijven, met name bij familiebedrijven. Zijn diepe interesse gaat uit naar de dubbele dynamiek die daar aan de orde is. Die van een familie zijn en tegelijkertijd een bedrijf runnen. In zijn ogen draait alles om liefdevol leiderschap.
ONZE MISSIE
Dat mensen zich weer verbonden weten met hun oorsprong en geschiedenis, zodat er heelheid ontstaat. Immers elk systeem wil heel zijn, zodat eenieder zijn volle potentieel kan leven.
VISIE
Alles hoort erbij: vreugde, verdriet, rauwheid, zachtheid, verlies, angst. Hoe pijnlijk dat soms ook kan zijn. Oude wonden willen worden geheeld, waarna er ruimte ontstaat voor innerlijke groei.
OPSTELLINGEN
Veel patronen en zaken die spelen in families en organisaties zijn soms niet te vangen en wel te voelen, niet te zien maar wel aanwezig.
Een opstelling is een krachtig middel om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is en van onbewust naar bewust te brengen.
Simon en Kim vormen een mooi team om daaraan invulling te geven. Zij delen hun verwondering voor het opstellingenwerk en bieden een liefdevolle bedding om een vraagstuk of verlangen te ontsluieren.
WAAR
Kim en Simon hebben een prachtige locatie gevonden in Oudorp. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.
TIJDSTIP
De opstellingen vinden altijd op zaterdagmiddag plaats:
• de inloop is vanaf 12.15 uur
• de start is om 12.30 uur
• omstreeks 17.00 uur vindt de afsluiting plaats.
DE KOSTEN
De prijs voor een opstelling bedraagt € 125,00 en die voor representantschap € 35,00.
Als iemand een opstelling wil, vindt er voorafgaande daaraan een voorbereidend gesprek plaats, gevolgd door een opstelling op de betreffende zaterdag. Een week daarna vindt er nog een reflectiegesprek plaats om terug te kijken op de opstelling.
Voor representanten is zo’n opstellingenmiddag ook heel interessant. Je reist als het ware mee in de ontrafeling van de ingebrachte vraag voor de opstelling. Daarin zal sprake zijn van persoonlijke inzichten. Op die manier ontstaat er ruimte om meer bewustwording mee naar huis te nemen.
DATA van de opstellingen:
De opstellingen vinden maandelijks op zaterdagmiddag plaats. De eerste opstellingenmiddag van het team van INSIGHT OUT vindt plaats op:
zaterdag 11 december 2021
en in 2022 op:
22 januari , 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni 2022.
OPGAVE
Wil je er op 11 december a.s. graag bij zijn? Bel dan even naar Kim (06-41680900) of naar Simon (06-53670914). Appen kan natuurlijk ook.
Wij zien uit naar jullie komst.
En wat wij enorm op prijs stellen is als je deze nieuwsbrief wilt delen met vrienden en kennissen.

 

Van Lijden naar Leiderschap over je eigen leven.

Kim Nadinde Janson

Coaching I Training I Lichaamswerk

      

Klein Nieuwland 21 | 1811 DA Alkmaar | +31641680900